در بیمارستان حضرت رسول(ص)؛

قلب و کبد مادر ۳۰ ساله به دو بیمار در انتظار پیوند زده شد

سرپرست واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از انجام موفقیت آمیز پیوند قلب و کبد در بیمارستان حضرت رسول (ص) خبر داد.

آخرین اخبار