هشتمین جایزه بنیاد کویت، به پزشک ایرانی رسید

اهدا جایزه سازمان بهداشت جهانی به پزشک اصفهانی

هشتمین جایزه بنیاد کویت برای سال 2015 به مؤسس و رئیس پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اهدا شد.

آخرین اخبار