معاون آموزشی مرکز قلب تهران عنوان کرد؛

۴۳ درصد ایرانی ها با قلب بیمار فوت می کنند

معاون آموزشی مرکز قلب تهران، گفت: ۴۳ درصد مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماری‌ های قلبی و عروقی است.

آخرین اخبار