"ابهام ادامه‌دار اختلاف محرم و سپاهان"

ماجرای قهری که هیچ کس در آن مقصر نیست

مسائل مربوط به قهر محرم و خداحافظی وی به هیچ وجه در خور نام سپاهان و محرم نویدکیا نیست و هر 2 طرف باید گامی پیش بگذارند تا این مسئله هر چه زودتر به شکلی شفاف حل و فصل شود تا از تبعات احتمالی آن جلوگیری کنند.

آخرین اخبار