فرمانده حوزه بسیج کوهپایه در نماز جمعه:

اثر مثبت دجالواره تحویل ماهواره به حوزه ی بسیج بود

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امیرالمومنین علیه السلام از اثر گذاری برخی جلسات روشنگری اعم از دجالواره در برخی مردم بخش کوهپایه خبر داد.

آخرین اخبار