مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان

مکتب عاشورا برای هر کس و با هر سلیقه ای قابلیت بهره گیری دارد

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان گفت: مکتب عاشورا، مکتبی جامع و کامل و برای هر کس و با هر سلیقه ای قابل بهره گیری است.

آخرین اخبار