ورزنه همین نزدیکی؛

تصاویری ناب از فرشتگان سفید بال باحجاب/ تصاویر

دیروز مردان سرزمین من اسلحه به دوش گرفتند برای مبارزه، امروز دختران سرزمین من چادر به سر می گیرند برای مبارزه، …و مردم سرزمین من دست از مبارزه برنخواهند داشت!

آخرین اخبار