استاندار اصفهان:

شرایط برای جذب منابع از صندوق توسعه ملی در اصفهان فراهم شود

استاندار اصفهان با اشاره به صندوق توسعه ملی گفت: امسال جذب منابع از صندوق توسعه توسط استان، عدد رضایت‌بخشی نبوده و باید شرایط برای جذب منابع از صندوق توسعه ملی فراهم شود.

آخرین اخبار