عضو شورای شهر زیار:

فراموشی مناره زیار با خشکی زنده‌رود

یک عضو شورای شهر زیار گفت: مناره زیار در شرق اصفهان با خشکی زنده‌رود گردشگران خود را از دست داده است و اداره میراث فرهنگی باید امکانات رفاهی برای جذب گردشگران به این اثر تاریخی فراهم کند.

آخرین اخبار