جانشین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد:

اجرای رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی در اصفهان

جانشین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی از شنبه 14 شهریور با شرکت تمامی پایگاه های نیروی هوایی با محوریت پایگاه شکاری شهید بابایی در منطقه عمومی اصفهان برگزار می شود.

آخرین اخبار