فجر ۳۸؛

کارگردانی که بار دیگر با همسرش در فجر ۳۸ حضور دارد

بهتاش صناعی‌ها امسال با «قصیده گاو سفید» در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

آخرین اخبار