رزمنده گردان یازهرا(س) در عملیات بیت المقدس:

فتح خرمشهر، پیروزی ایران را در دفاع مقدس تضمین کرد/ مقاومت جان مایه فتح الفتوح سوم خرداد

این رزمنده دفاع مقدس با اشاره به اینکه هرگز نمی توانیم بگوییم که عملیات بیت المقدس عملیاتی آسانی بوده ولی بدون شک با ادوات و تجهیزات نظامی موجود ما به تنهایی؛ قطعا امکان پذیر نبود، عنوان کرد: رزمندگان اسلام برای پیروزی در عملیات بیت المقدس پیش از آماده کردن ادوات نظامی خود، از طریق معنویت خودشان را آماده کردند و این امر باعث نصرت الهی شد.

آخرین اخبار