سخنی با مسوولان و جوانان؛

مسئولان مردم را شاد کنند نه اینکه بخندانند! /فاین تذهبون؟

یکی از رسالت های جوانان حزب الهی و انقلابی این است که دوز حساسیت خودشان را نسبت به مسائل اسلامی و انقلابی بالا ببرند، اوضاع فرهنگی و اجتماعی شهر و تصمیم گیری هایی که مسئولان انجام می دهند را با دقت رصد کرده و اگر در برخی برنامه ها و تصمیمات سهل انگاری کردند، آن را به مسئولان گوشزد کنند.

آخرین اخبار