نامه نمایندگان اصفهان به رییس جمهور:

برای احیای زاینده رود از فاینانس استفاده کنید

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: مجمع نمایندگان اصفهان نامه‌ای به حسن روحانی نوشته و در آن درخواست کرده است رییس جمهور با استفاده از فاینانس خارجی برای زاینده رود هم موافقت کند.

آخرین اخبار