گزارش تصویری/ورود هواپیمای جانباختگان فاجعه منا به ایران

هواپیمای حامل پیکر پاک 104 نفر از جانباختگان فاجعه دلخراش منا، در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.

آخرین اخبار