جوانی:

بیش از هزار مرکز تولید تیرچه غیرمجاز در اصفهان وجود دارد

کارشناس صنایع ساختمانی اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: بیش از هزار مرکز تولید تیرچه غیرمجاز در اصفهان وجود دارد که تنها ۶۰ واحد تولیدی دارای پروانه استاندارد است.

معاون سازمان تجارت اصفهان عنوان کرد

برخورد با برگزارکنندگان نمایشگاه‌های غیر مجاز در اصفهان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: برخورد جدی با برگزارکنندگان نمایشگاه‌های غیرمجاز مبلمان و دیگر نمایشگاه‌ها در سطح استان در دستور کار سازمان قرار دارد.

آخرین اخبار