عکس دیده نشده از غواصان اسیر

عکسی دیده نشده از غواصانی که به اسارت ارتش بعث در آمدند.

آخرین اخبار