دختر 9 ساله و مرد 90 ساله؛ جوان ترين و سالمندترين حُجاج اصفهاني

رييس سازمان حج و زيارت استان اصفهان گفت: در حج تمتع سال 93، جوان ترين زائر اصفهاني دختري ۹ ساله از شهرستان ميمه و سالمندترين زائر هم مردي ۹۰ ساله از شهرستان مباركه است.

آخرین اخبار