در سه ماهه نخست امسال

به ازای هر 3.5 ازدواج یك طلاق در شهرستان اصفهان ثبت شد

براساس آمارهای ارائه شده از ثبت احوال اصفهان،‌ در سه ماه نخست امسال تقریبا به ازای هر 3.5 مورد ازدواج در شهرستان اصفهان یك مورد طلاق به ثبت رسیده است.

آخرین اخبار