مدیرکل کانون پرورش فکری اصفهان

اجرای طرح‌های قرآنی در ۵۰ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/جشنواره قرآنی در اصفهان برگزار می‌شود

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۵۰ مرکز این در اجرای طرح قرآنی شرکت دارند، گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های نیمه دوم سال جاری برگزاری جشنواره قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان است.

آخرین اخبار