عضو شورای شهر اصفهان:

ساماندهی مشاغل مزاحم اصفهان نیاز به عزم استانی دارد

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ساماندهی مشاغل مزاحم اصفهان نیاز به عزم استانی دارد و مسئولان استان باید این مسئله را به عنوان یکی از مشکلات اساسی شهر و استان مورد توجه قرار دهند.

آخرین اخبار