احمدی‌نژاد: اگر مَردَند اسناد عزل وکلای مشایی را منتشر کنند

محمود احمدی‌نژاد مدعی شد دستگاه قضایی در مورد عزل وکلای مشایی با خواست خودش دروغ گفته است.

آخرین اخبار