«اینستاخبر»

ضرغامی: چرا مدیران باسواد ما از نقش پاسور غافلند

رئیس سابق رسانه ملی گفت: نمی‌دانم چرا در زندگی اجتماعی، سیاسی و اجرایی، مدیران باسواد ما نقش پاسور را نمی‌فهمند، هر کس می‌خواهد موفقیت را به نفع خودش ثبت کند.

آخرین اخبار