در همایش هیئت های مذهبی جرقویه علیا مطرح شد؛

مجالس عزاداری سیدالشهدا باید زمینه ساز ترویج احکام و شرایع دینی باشد

همایش مسئولان هیئت های مذهبی و ذاکرین اهل بیت(ع) با حضور مسئولان بخش جهت ایجاد هماهنگی در عزاداری های جرقویه علیا برگزار شد.

آخرین اخبار