مزرعه عرب غرق در اندوه و ماتم سید سالار شهیدان شد

همزمان با عاشورای حسینی مراسم عزادارای در روستای مزرعه عرب جرقویه بر گزار شد.

آخرین اخبار