شهر تودشک هیئت کجا بریم

هیئت های عزاداری شهر تودشک همگام با دیگر نقاط کشور در عزای سالار شهیدان به عزاداری پرداختند.

آخرین اخبار