سنتی در شرق اصفهان

هیئت های دوره ای عزداری سالار شهیدان در براآن جنوبی

مراسم دوره ای عزاداری سالار شهیدان با حضور هفت روستای منطقه ی براآن جنوبی از چهارم محرم وبا میزبانی روستای روران آغاز می شود.

آخرین اخبار