عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی

چشم ها، قربانیان معصوم آلودگی هوا

عضو هیأت علمی دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: آلودگی هوا سبب تخریب مخاط چشم می شود.

آخرین اخبار