رئیس روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

مردم نگران نباشند/ مشکلی در تامین سوخت جایگاه های اصفهان وجود ندارد

رئیس روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: مشکلی در تامین بنزین و گازوئیل جایگاه های سوخت این استان وجود ندارد و دراین خصوص مردم نگران نباشند.

آخرین اخبار