رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:

کاهش کشت برنج در لنجان سبب واگذاری اراضی شده/ کشت ذرت به جای برنج نادرست است

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان عدم تخصص و ناآگاهی را سبب برخی از راهکارهای غلط در عرصه کشاورزی دانست و گفت: کشت ذرت به جای برنج در منطقه لنجان نادرست است.

دبیرخانه کشاورز استان اصفهان:

تخصص لازمه زیر ساخت های مدیریتی است/ کشاورزان را عضو اتاق بازرگانی کنیم

دبیر خانه کشاورز استان اصفهان گفت: لازمه عبور از بحران کشاورزی استفاده از نیروهای متخصص در این امر میباشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

آغوش حمایت دولت برای بخش خصوصی در عرصه کشاورزی باز است

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر حمایت و استقبال دولت از ورود بخش خصوصی به عرصه کشاورزی گفت: ارتقای کیفیت خدمات و محصولات هدف نخست دولت در این بخش است.

آخرین اخبار