معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران

اصفهان بیش از 1100 شهید دانشجو تقدیم انقلاب کرده است

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: استان اصفهان بیش از 1100 شهید دانشجو را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

آخرین اخبار