رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان:

دستگاه‌های اصفهان برای تحقق اقتصاد مقاومتی با بسیج سازندگی همکاری کنند

رئیس سازمان بسیج سازندگی اصفهان گفت: دستگاه‌های استان باید به بسیج سازندگی به عنوان دبیر اقتصاد مقاومتی کمک کنند تا از تمام ظرفیت خود برای محرومیت زدایی، بازسازی مناطق محروم و ایجاد عرصه‌های اشتغال پایدار استفاده کنند.

آخرین اخبار