توسعه روابط اصفهان و امارات متحده عربی بررسی شد

استاندار اصفهان و اعضای هیات سرمایه گذاری و اقتصادی امارات متحده عربی درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کردند.

رفتم حج، ولی عربی بلد نبودم!

شورتی‌ها آمدند و زير مفاتيح يكی از روحانی‌ها زدند و همه را متفرق كردند،عجيب اين‌جا بود كه آن‌ها خيلی خوب فارسی حرف می‌زدند ولی ما به غير از روحانی و مدير و معاونش هيچ‌كداممان عربی بلد نبوديم.

آخرین اخبار