جوسازی رسانه‌های سعودی‌؛

فیفا رای خود را تغییر داد؛ عراق در جده مقابل عربستان بازی می‌کند!

رسانه‌های عربستان ادعا کردند فیفا با درخواست عربستان به برگزاری بازی مقابل عراق در خانه موافقت کرده است!

آخرین اخبار