عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

هنوز فرمانداری ایرادی به مصوبه تحقیق و تفحص از شهر رویا‌ها نگرفته است

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هنوز فرمانداری اصفهان به مصوبه شورای شهر در زمینه تحقیق و تفحص از شهر‌بازی شهر رویا‌ها ایرادی نگرفته است.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر اصفهان مشخص شد

در رای‌گیری برای انتخاب خزانه‌دار شورای اسلامی شهر اصفهان، عدنان زادهوش با 11 رای به عنوان خزانه‌دار این شورا منصوب شد.

شهرک‌های سلامت نباید به شهرک‌های تجارت تبدیل شوند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرک‌های سلامت نباید به شهرک‌های تجارت تبدیل شوند.

عضو شورای شهر اصفهان:

طرح ساخت منطقه گردشگری شرق اصفهان اجرائی شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح ساخت منطقه گردشگری شرق اصفهان باید از سوی مسئولان اجرائی شده و بودجه لازم برای این مسئله اختصاص داده شده بنابراین نیازمند مدیریت جهادی مسئولان است.

آخرین اخبار