مسئولان مخابرات پاسخ گو باشند؛

آنتن دهی ضعیف تلفن همراه و حرکت لاک پشتی اینترنت در جرقویه علیا/ اینجا محرومیت به توان 2!

در مسیر جاده حسن آباد به رامشه و نیک آباد شبکه های همراه اول و ایرانسل از آنتن دهی مناسب برخوردار نیستند و این امر نارضایتی نسبی را در بین مردم سبب شده است.

آخرین اخبار