شریعتمداری تحلیل کرد؛

رمز گشایی از علت عدم حضور سید حسن خمینی در آزمون خبرگان

حمایت جریان آلوده از نامزدی آقای سید حسن خمینی می‌تواند با این انگیزه صورت پذیرفته باشد که عبور از خط امام(ره) را به فرزند یادگار آن حضرت نیز نسبت دهند! و خودداری آقای سید حسن خمینی از حضور در آزمون خبرگان را می‌توان اقدامی حساب شده برای دور شدن از دام مورد اشاره تلقی کرد.

آخرین اخبار