وزیر سابق علوم و تحقیقات:

سند ۲۰۳۰؛ جریان نفوذ فرهنگی خاموش و بی سر و صدا/ چاره مشکلات امروز روی کار آمدن دولتی انقلابی است

زاهدی با تاکید بر اینکه ۲۰۳۰ یک جریان نفوذ فرهنگی خاموش و بی سر و صدا است، گفت: این اقدام دولت بدون اطلاع مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و مجلس در این رابطه قصوری نداشته بلکه قصور را آن هایی داشته اند که پنهان کاری کرده اند.

آخرین اخبار