عجیب و غریب‌ترین خرافاتی که مردم جهان درباره خوش شانسی دارند!

در این گزارش با دیگر رسم‌های جالب مردم جهان در مورد خوش شانسی آشنا می‌شوید.

آخرین اخبار