مسئول قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

برنامه‌ای برای افزایش مدارس قرآنی در اصفهان وجود ندارد

مسئول قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برنامه‌ای برای افزایش تعداد مدارس قرآنی در استان اصفهان در دستور کار خود نداریم.

سوم دی‌ماه جاری

طرح نیایش و رحمت در تمام مدارس اصفهان برگزار می‌شود

مسئول قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سوم دی‌ماه جاری طرح نیایش و رحمت در تمام مدارس استان اصفهان برگزار می‌شود و دانش‌آموزان با شرکت در این طرح دعای طلب باران می‌خوانند.

آخرین اخبار