رئیس صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی؛

کمبود نقدینگی از مشکلات اصلی پیش روی کشاورزان/ وجود 110 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

یک مقام مسئول با اشاره به اینکه نقدینگی از مشکلات اصلی بخش کشاورزی است،گفت:برای کاهش این مشکلات 110 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور وجود دارد.

آخرین اخبار