به مناسبت وفات حضرت ابوطالب علیه السلام

تشییع جنازه ای که پیامبر با پای برهنه آمد

پیغمبر با پای برهنه در حالی که به سختی می گریست دنبال جنازه او راه می رفت و می گفت: چه عموی خوبی برای من بودی، بعد از تو کجا بروم؟!

آخرین اخبار