سوابق مدیریتی، فرهنگی و رسانه ای علی عسگری

«عبدالعلی علی عسگری» دارای مجموعه ای از سوابق فرهنگی، رسانه‌ای و فنی است. بر این اساس با توجه به این پیشینه از ایشان به عنوان یکی از مدیران با تجربه، برجسته و قوی یاد می شود.

آخرین اخبار