کارشناس سواد آموزی آموزش و پرورش بن رود خبر داد:

نیمه دوم سال 93 ثبت نام کارشناس سوادآموزی بخش بن رود

عبدالعلی عارف از اعلام آمادگی کارشناس سواد آموزی اداره آموزش و پرورش منطقه بن رود جهت ثبت نام سواد آموزان در نیمه دوم سال 93 خبر داد.

آخرین اخبار