معاون دادستان کل کشور در گفتگو با میزان:

نه تنها وزارت ارشاد بلکه هیات نظارت بر مطبوعات هم صلاحیت فیلتر نشریات الکترونیکی فاقد مجوز را ندارد

وزارت ارشاد فقط مکلف به اعلام تخلفات نشریات به مراجع قضایی است.

آخرین اخبار