رئیس اداره هواشناسی ورزنه:

سنجش آلودگی هوای مناطق شرق اصفهان بر اساس دید افقی گزارش می شود

جمالی رئیس اداره هواشناسی ورزنه گفت: زمانی که دید افقی کم تر از 5 هزار متر شود، حالت بحرانی و وضعیت هشدار در رابطه با آلودگی هوا در شرق اصفهان اعلام شده و شهروندان باید احتیاط لازم در رفت و آمد به خارج از منازل را داشته باشند.

رئیس اداره هواشناسی ورزنه در دیدار با امام جمعه گفت:

اداره هواشناسی ورزنه به ایستگاه خودکار و تمام اتوماتیک 24 ساعته تجهیز شد/ لزوم کار جهادی مسئولان در پیشبرد اهداف منطقه

جمالی رئیس اداره هواشناسی ورزنه گفت: پیگیری در خصوص اختصاص ایستگاه خودکار به این اداره در سال 95 با همکاری مدیرکل هواشناسی استان محقق شد و با ایستگاه خودکار و خرید تجهیزات نیز موافقت شده است.

طبق خبر هوا شناسی:

طوفانی با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت ورزنه را در نوردید

طوفان سند با سرعت 23 متر بر ثانیه باعث بروز گرد و خاک و کاهش قدرت دید در شهر ورزنه شد.

آخرین اخبار