پیشکسوت فوتبال اصفهان:

پای برهنه به سپاهان گل زدم

پیشکسوت فوتبال اصفهان گفت: در دربی سال 72 اصفهان با پای برهنه به سپاهان گل زدم.

آخرین اخبار