از افرادي كه كارت بليت ندارند، كرايه مازاد دريافت مي شود

مديرعامل شركت اتوبوسراني اصفهان و حومه با اشاره به اينكه از افرادي كه كارت بليت ندارند، كرايه مازاد دريافت مي شود، اظهار داشت: افرادي كه كارت بليت ندارد ، وظيفه شهروندي شان را انجام نداده اند بنابراين لزومي ندارد كه صد در صد يارانه بليت را براي آنها پرداخت كنيم.

30 درصد مسافرین در اصفهان از زدن کارت بلیط اتوبوس خودداری می کنند

مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی استان اصفهان گفت: شرکت اتوبوس رانی اصفهان با مشکلات مالی متعددی روبرو است که از یک سو شهرداری توان ندارد که به طور کامل این شرکت را حمایت مالی کند و از سوی دیگر 30 درصد مسافرین در اصفهان از زدن کارت بلیط خودداری می کنند.

آخرین اخبار