ارباب رجوع در اصفهان به خوبی تکریم نمی شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان حضور مردم در راهپیمایی روز قدس را تکلیفی بر دوش مسئولان دانست و گفت: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی باعث می شود تکلیف سنگینی بر دوش مسئولان قرار گیرد.

آخرین اخبار