چهره متفاوت وزیر راه و شهرسازی

“عباس احمد آخوندی” وزارت راه و شهرسازی جمعه در سفر به اصفهان پروژه‌های عمرانی بازدید کرد.

آخرین اخبار